fbpx

Mihin Tracy AI perustuu?

Huomasimme, että useimmilla myyjillä on hankaluuksia viedä myyntivalmennuksissa ja -oppaissa kerrotut asiat käytäntöön. Useat meistä tarvitsevat tähän apua.

Uskomme, että interaktiivisen, personoidun sekä ajasta ja paikasta riippumattoman coachauksen avulla opitun pystyy viemään käytäntöön tehokkaasti ilman yliluonnollista itsekuria.

Koska sellaista ratkaisua ei ollut tarjolla, aloitimme matkan tämän vision toteuttamiseksi. Haluamme, että jokaisella olisi mahdollisuus saada laadukasta myynticoachausta ajasta ja paikasta riippumatta, yksilöidyllä tavalla.

Tutustu täältä miten se toimii ja mihin se perustuu.

 

Kartoita, korjaa ja kehity

Myyntitaitojen kehittämisen mallimme pohjautuu kolmeen vaiheeseen

l

1) Kartoita

Aluksi myyjä kartoittaa itsenäisesti omat vahvuudet ja kehitysalueet työnsä ohessa oikeaan tekemiseensä peilaten Tracy:n päivittäisten itsearviointien parissa.

v

2) Korjaa

Myyjälle tarjotaan työkalun kautta coachausta tunnistettuihin aihealueisiin T-GROW-malliin pohjautuen.

&

3) Kehity

Kehittymistä ja tavoitteita seurataan ja mitataan. Kehittymisessä edetään aihepiiristä seuraavaan toistamalla 1. Kartoita ja 2. Korjaa -vaiheet.

Mikä on T-GROW malli?

T-GROW tulee sanoista Topic, Goal, Reality, Options ja Way forward.

Aluksi valitaan aihepiiri (Topic), jota coachataan (esim. prospektointi) ja sen jälkeen käydään läpi myyjän tavoite aiheeseen liittyen (Goal). Seuraavaksi käydään läpi tämänhetkinen tilanne (Reality) ja arvioidaan yhdessä parhaat mahdolliset tavat saavuttaa tavoite (Options). Lopuksi asetetaan selkeät ja seurattavat askeleet tämän tavoitteen saavuttamiseksi (Way forward).

Malli on hyvä ja toimiva tapa säännölliseen ja tehokkaaseen coachaamiseen.

Miksi useimmat menetelmät eivät tuo toivottua tulosta?

Oppia voi monella tavalla: lukemalla, käymällä seminaareissa ja osallistumalla koulutuksiin. Mutta usein vaikutus todelliseen oppimiseen ei ole niin hyvä kuin toivoisi.

Myyntivalmennukset ovat monesti enemmän inspiraatiopiikkejä kuin pysyvää käytöksen muuttumista. Tutkimusten mukaan jopa 79% prosenttia valmennuksissa opitusta unohtuu jo 30 päivän kuluessa (ks. https://bokcenter.harvard.edu/how-memory-works). Monesti tiedon kerääminen katsotaan oppimiseksi, mutta pelkkä tiedon imeminen itseensä ei auta mitään ellei opittuja asioita oikeasti vie ja toteuta käytännössä. 

Tracy AI:n menetelmä pyrkii poistamaan nämä ongelmat mahdollistamalla tekemisperusteisen, interaktiivisen, personoidun sekä ajasta ja paikasta riippumattoman coachingin.

Miten Tracy eroaa tavallisesta coachaamisesta (ihminen <-> ihmiselle) tai digitaalisista valmennuksista ja myynnin verkkokursseista?

Tavoitteemme on viedä laadukas myyntitaitojen coachaus skaalautuvaksi ja asteittain automaattiseksi ratkaisuksi, jota voidaan käyttää vaivatta myynnin kehityksen tukena. Alustamme hyödyntää tekoälyä ja opetamme sitä koko ajan lisää saavuttaen askel askeleelta jokaiselle asiakkaalle personoidumman sekä ajasta ja paikasta riippumattoman tavan myynnin coachaamiseen.

"It’s not knowing what to do; it’s doing what you know."

– Tony Robbins

Voisiko tämä sopia teidän yritykselle? Tutustu tarkemmin 15-minuutissa.

Jätä tietosi ja näytämme sinulle 15-minuutissa miten Tracy voi auttaa teidän yritystä myynnin coachaamisessa. Voit myös valita suoraan sinulle sopivan ajan kalenteriisi tästä linkistä.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse love@tracyai.fi tai soittamalla numeroon 050-527-9506