fbpx
Itsehavainnointi- ja kartoitusmoduli – tutustu sisältöön ja lataa se itsellesi

Lataa tämän sivun alaosasta koko sisältö itsellesi Excel-pohjana! Näet siitä kaikki mukana olevat teemat ja niiden alla olevat sisällöt. Sisältöpohja sisältää 45 erilaista kohtaa ja yli 160 erilaista kysymystä.

Voitte hyödyntää tätä sparraussisältöpohjaa oman organisaationne sisäisten sparrausten tukena ja tehdä itsellenne hyvän ja systemaattisen tavan tehostaa sisäisiä arviointeja ja myynnin coachausta.

Tämän modulin tarkoitus on tehdä työnohessa hyödyllistä ja realistista itsearviointia. Itsearviointi kattaa yleiset B2B-myynnin myyntiprosessin osat, myyntitaitoja, ajanhallintaan ja motivaatioon liittyvät asiat ja huippumyyjän ominaisuuksia kartoittavia sisältöjä.

Tracy AI:n avulla toteutettuna ja jalkautettuna tämä itsehavainnointi- ja kartoitusmoduli on tehokas tapa havainnoida myyjän tai myyntitiimin myynnintekemisen tasoa työn ohessa sekä auttaa heitä tunnistamaan paremmin omat vahvuudet, kehitysalueet ja potentiaaliset pullonkaulat.

Tracy AI:lla jalkautettuna tämä moduli sisältää miellyttävää ja virkistävää vaihtelua eri sessioiden välillä sekä se hajauttaa ajallisesti saman teeman äärelle liittyvät sisällöt älykkäällä tavalla. Ajallinen hajauttaminen on tärkeää, sillä siten saadaan totuudenmukaisempi kuva kustakin ominaisuudesta eikä arvioi perustu vain yhteen hetkeen (jonka lähettyvillä ei välttämättä ole ollut kosketusta tarkasteltuun aiheeseen.)

Tulostemme mukaan suurinosa myyjistä yliarvioi omat taitonsa ensiarviolta, mutta työnohessa tehty toistuvampi itsearvio paljastaa paremmin todellisen tason ja saa näkemään paremmin omat sokeat pisteet. Tämä myös auttaa alitajuisesti kohdistamaan vaivannäköä ja ajatuksia omiin kehitysalueisiin.

Lataa tästä koko paketti itsellesi Excel-pohjana.

Lataa modulin sisältö! Saat latauslinkin sähköpostiisi samantien.