"Tracy AI:n avulla varmistat opitun siirtymisen teoiksi ja tuloksiksi"

Käytä aika oppimisen siirtämiseen teoiksi ja tuloksiksi – älä oppimisen muistamiseen, siitä muistuttamiseen tai e-oppimisalustoille kirjautumiseen.

Tracy AI rakentaa yrityksille älykkäästi suunniteltuja ja ajastettuja oppimisaikatauluja, joiden perusteella tuomme oppimismateriaalisi henkilöstösi saataville suoraan chat-kanavien kuten Slack tai MS Teamsin kautta.

Varaa 15-min etätapaaminen! Näet miten se toimii.

Tracy AI on mikrosessioihin perustuva chatpohjainen oppimismenetelmä

 

Tracy AI:n avulla saavutetaan perinteistä e-oppimisalustaa parempi oppimiskokemus, kohdennus ja interaktiivisuus. Lisäksi poistamme monta askelta oppimisprosessista sekä lisäämme oppimismateriaalisi käyttöastetta.

Tracy AI:n avulla varmistat opitun siirtymisen teoiksi ja tuloksiksi.

1. "LEARNING DESIGN"

Aluksi suunnittelemme yrityksesi oppimismateriaalin, ohjeistusten ja koulutusten perusteella niille optimaalisen aikataulutuksen ja mikrosessioihin palastellun oppimispolun.

2. OPPIMISSISÄLLÖNTUOTANTO

Seuraavaksi tuotamme apunasi tarvittavaa lisämateriaalia, pilkomme jo valmista materiaaliasi pienempiin osiin, etsimme ulkopuolisista lähteistä sopivat tukimateriaalit ja jaottelemme kaiken sinulle suunnitellun oppimispolun mukaisiin paloihin.

3. TEKNOLOGIA-ALUSTA

Lopuksi jalkautamme sinulle 100%:sesti kohdistetut sisällöt mikrosessioissa älykkäästi suunnitellun oppimispolun mukaisesti henkilöstöllesi suoraan Slackissa tai Microsoft Teams:ssä.

ASIAKASCASE: Tavoitteena saada asiantuntijat mukaan myyntityöhön

 

Asiakkaamme IT-toimialalta tiedosti, että heidän yrityksessä työskentelevistä yli 200 asiantuntijasta jokainen on toistuvasti yhteydessä asiakkaisiin, mutta he eivät myönnä itseään myyjiksi. Tästä syystä myynnilliset teot jäävät vähäisiksi.

Yhteistyön tavoite on perehdyttää nämä asiantuntijat myyntiin Tracy AI -alustan ja heille suunnitellun oppimispolun avulla sekä tätä kautta nostaa heidän myynnillisten tekojen lukumäärää.

Tutustu täältä miten autamme tätä asiakasta tuomaan heidän asiantuntijat mukaan myyntityöhön.

 

Miksi oppimista ei normaalisti tapahdu ja miksi se ei muutu teoiksi?

Oppiminen ei ole helppoa. Moni kuvittelee tiedon kartuttamisen olevan oppimista. Todellista oppimista on kuitenkin vain käytöksen muutos. Mutta käytöksen muutos ei tapahdu yhden koulutuksen avulla – eikä powerpoint presentaation tai pdf:n kertaluvulla.

Useimmissa organisaatioissa oppimismateriaalia löytyy hajanaisesti eri paikoista: oppimisalustoilta, sähköpostin liitteistä, powerpoint-esityksistä, Google Drivestä, Dropboxista, Confluencesta ja monista muista työkaluista. Mutta kukaan ei palaa niihin ensivilkaisun jälkeen, siksi harva on ikinä sisäistänyt niiden ohjeistusta ja antia. Monet koulutukset ja perehdyttämisprosessit taas ovat liian täyteen ahdettuja ja niiden sisältöön palataan harvoin, joten opit unohtuvat pian ja käytöksen muutos on vähäistä.

Sen lisäksi useimmat E-oppimisalustat ovat passiivisia – eli ne odottavat käyttäjää luokseen. Tästä syystä niiden käyttöaste on matala. Ei ihme, että sovittujen käytäntöjen toteutuminen on vähäistä ja todellista oppimista, eli käytöksen muutosta tapahtuu vähän.

Entä jos oppimismateriaali EI olisi passiivista ja SE ITSE tulisi käyttäjän luokse silloin kun hän sitä tarvitsee?

Entä jos oppimismateriaalin jalkauttaminen toteutettaisiin näin: Kaikki tarvittava materiaali – eri lähteistä koostettuna – pilkottaisiin parin minuutin mittaisiin mikrosessioihin ja ne tulisivat käyttäjän saataville älykkäästi suunnitellun oppimisaikataulun mukaisesti sen viestintäkanavan (kuten Slack ja Microsoft Teams) kautta, jota hän käyttää muutenkin päivittäin työssään? Kaikki tämä ilman sitä asiasta muistuttavaa esimiestä.

Näin vähenisi mikromanageerauksen tarve, poistuisi turha seikkailu eri työkalujen sisällä, tehostettaisiin materiaalin ja oppimisen sisäistämistä sekä opitun siirtyminen teoiksi saakka. Eikö se olisi hienoa?

Juuri tätä on Tracy AI. Se tehostaa tiedon sisäistämistä ja muuttumista halutuiksi teoiksi ja tuloksiksi.

Mihin tarpeeseen Tracy AI soveltuu? Tässä 3 asiakasesimerkkiä.

Henkilöstön perehdyttämisprosessin tehostaminen

Usein perehdyttämisprosessit ovat liian täyteen ahdettuja, tieto on hankalasti sisäistettävää ja sen “kuluttaminen” vaatii perehdytettävältä osallistumisen luokkahuonekoulutukseen tai passiiviisen videosisällön katsomisen? Sen lisäksi esimiehillä ei ole tarvittavaa aikaa olla läsnä ja auttaa perehdytettäviä tarpeeksi.

Kiinnostaisiko sinua saada esimerkiksi uudet myyjät tuottaviksi nopeammin ja vähentää aikaa, joka kuluu myyjän saamiseksi kulusta tuloksi? Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa luoda juuri teidän yritykselle soveltuva “perehdyttämispolku” esimerkiksi uusien myyjien perehdyttämiseen.

Asiantuntijat ja muut “epäsuorat” roolit mukaan myyntiin

Yhä useampi menestyvä yritys on matkalla kohti “kaikki myy” – organisaatiota. Tälläisessä myynnillisesti tehokkaassa organisaatiossa henkilöstön tulisi olla kauttaaltaan perillä yrityksen myynnin toimintamallista – se viesti taas on hankala saada vietyä toistuviksi teoiksi ilman muistuttelevaa ja seuraavaa esimiestyötä. Miten tämä sitten toteutetaan aika- ja resurssitehokkaasti isolle joukolle asiantuntijoita tai vaikkapa asiakaspalvelijoita?

Tälläisessa tilanteessa Tracy AI voi olla yksi erilainen ja potentiaalinen tapa ottaa teknologia avuksi ja luoda sen avulla yrityksesi eri rooleille heille soveltuva mikrosessioihin perustuva myynnin oppimispolku ja “digitaalinen myynnin lähiesimies” tukemaan itseohjautuvaa myyntikulttuuria.

Koulutukset eivät tuo toivottua tulosta ja siirry teoiksi saakka

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan noin 79% kaikkien koulutusten sisällöstä on unohtunut 30 päivän kuluttua koulutuksesta? Tämä “unohtamiskäyräksi” tituleerattu tutkimustulos selittää sen miksi suurin osa koulutuksista ja seminaareista on enemmän inspiraatiopiikkejä kuin pysyvää käytöksen muutosta.

Parempi vaikutus saadaan aktiivisella muistuttamisella ja materiaaliin palaamisella myös koulutusten jälkeen. Mikäli järjestätte isoille ryhmille koulutuksia, joiden opit olisi kriittistä siirtää teoiksi, Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa pilkkoa kriittiset koulutukset pienemmiksi mikrosessioiksi ja jalkauttaa ne kohdehenkilöstölle motivoivalla tavalla myös koulutuksen jälkeen. Näin tehostat koulutuksissa opitun sisäistämistä, sen siirtymistä teioiksi saakka ja vaikutat osallistujien käytöksen muutokseen positiivisella tavalla.

Keitä ovat asiakkaamme?

Asiakkaamme ovat yleensä isoja ja keskisuuria yrityksiä. Asiakkaihimme kuuluu mm. First North -pörssiin listattuja yrityksiä.

Asiakkaidemme tarpeita ovat esimerkiksi nämä:

  • Koulutukset ja -ohjeistukset eivät mene teoiksi asti

  • Henkilöstön perehdyttämisen tehostaminen ja parhaiden käytäntöjen iskostaminen kaikille

  • Myynnillisen kulttuurin tuominen myös asiantuntijaroolien, asiakaspalvelun tai muiden “epäsuorien” myyntiroolien tekemiseen

  • Nykyisen e-oppimisalustan käyttöaste on matala

Tutustu täältä esimerkkicaseen:

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin 15-minuutissa.

Näytämme sinulle 15-minuutissa miten Tracy AI toimii.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse juho.isola@tracyai.fi tai soittamalla numeroon 050-527-9506

Haluatko kuulla lisää?

Aloitetaan 15-minuutin etätapaamisella, jossa näytämme sinulle tarkemmin miten Tracy AI toimii.

Yhteystiedot:

Tracy AI Oy (y-tunnus: 2941567-2)

(+358) 50 527 9506

love@tracyai.fi