Haasteita myyjien perehdyttämisessä tai koulutusten siirtämisessä teoiksi saakka?

Tracy AI on mikrosessioihin perustuva menetelmä ja työkalu heille, jotka haluavat viedä yrityksensä myynnin koulutukset ja ohjeistukset TEOIKSI tai tehostaa myyjien perehdyttämisprosessia.

Vähemmän mikromanageerausta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Varaa 15-min etätapaaminen! Näet miten se toimii.

ASIAKASCASE: Tavoitteena saada asiantuntijat mukaan myyntityöhön

 

Asiakkaamme IT-toimialalta tiedosti, että heidän yrityksessä työskentelevistä yli 200 asiantuntijasta jokainen on toistuvasti yhteydessä asiakkaisiin, mutta he eivät myönnä itseään myyjiksi. Tästä syystä myynnilliset teot jäävät vähäisiksi.

Yhteistyön tavoite on perehdyttää nämä asiantuntijat myyntiin Tracy AI -alustan ja heille suunnitellun oppimispolun avulla sekä tätä kautta nostaa heidän myynnillisten tekojen lukumäärää.

Tutustu täältä miten autamme tätä asiakasta tuomaan heidän asiantuntijat mukaan myyntityöhön.

 

Tracy AI on mikrosessioihin perustuva oppimismenetelmä ja keskusteleva työkalu.

 

Tehostamme asiakkaidemme myyjien perehdyttämisprosessia sekä myyntikoulutusten ja -ohjeiden siirtymistä TEIOIKSI saakka – ilman jatkuvaa esimieheltä vaadittavaa mikromanageerausta.

1. "LEARNING DESIGN"

Aluksi suunnittelemme yrityksesi olemassa olevien tai valmisteilla olevien myynnillisten ohjeistusten ja materiaalin perusteella niille optimaalisen aikataulutuksen ja mikrosessioihin palastellun oppimispolun.

2. OPPIMISSISÄLLÖNTUOTANTO

Seuraavaksi tuotamme apunasi tarvittavaa lisämateriaalia, pilkomme jo valmista materiaaliasi pienempiin osiin, etsimme ulkopuolisista lähteistä sopivat tukimateriaalit ja jaottelemme kaiken sinulle suunnitellun oppimispolun mukaisiin paloihin.

3. TEKNOLOGIA-ALUSTA

Lopuksi jalkautamme sinulle 100%:sesti kohdistetut sisällöt mikrosessioissa älykkäästi suunnitellun oppimispolun mukaisesti suoraan keskustelevan työkalun kautta käyttäjillesi Slackissa tai Microsoft Teams:ssä.

Miksi oppimista ei sitten normaalisti tapahdu ja miksi se ei muutu teoiksi?

Oppiminen ei ole helppoa. Moni kuvittelee tiedon kartuttamisen olevan oppimista. Todellista oppimista on kuitenkin vain käytöksen muutos. Mutta käytöksen muutos ei tapahdu yhden koulutuksen avulla – eikä powerpoint presentaation tai pdf:n kertaluvulla.

Useimmissa organisaatioissa myynnin ohjeistuksia, “sales playbookeja”, löytyy hajanaisesti eri paikoista, oppimisalustoilta, sähköpostin liitteistä, powerpoint-esityksistä, Google Drivestä, Dropboxista, Confluencesta ja monista muista työkaluista. Mutta kukaan ei palaa niihin ensivilkaisun jälkeen, siksi harva on ikinä sisäistänyt niiden ohjeistusta ja antia. Monet koulutukset ja perehdyttämisprosessit taas ovat liian täyteen ahdettuja ja niiden sisältöön palataan harvoin, joten opit unohtuvat pian ja käytöksen muutos on vähäistä.

Sen lisäksi useimmat oppimisalustat ovat passiivisia – eli ne odottavat käyttäjää luokseen. Tästä syystä niiden käyttöaste on matala. Ei ihme, että sovittujen käytäntöjen toteutuminen on vähäistä ja todellista oppimista, eli käytöksen muutosta tapahtuu vähän.

Entä jos oppimismateriaali EI olisi passiivista ja SE ITSE tulisi käyttäjän luokse silloin kun hän sitä tarvitsee?

Entä jos oppimismateriaalin jalkauttaminen toteutettaisiin näin: Kaikki tarvittava materiaali – eri lähteistä koostettuna – pilkottaisiin parin minuutin mittaisiin mikrosessioihin ja ne tulisivat käyttäjän saataville älykkäästi suunnitellun oppimisaikataulun mukaisesti sen viestintäkanavan (kuten Slack ja Microsoft Teams) kautta, jota hän käyttää muutenkin päivittäin työssään? Kaikki tämä ilman sitä asiasta muistuttavaa esimiestä. Sisältö voi olla myös olemassa olevasta oppimisalustastasi, jolloin teemme siitä interaktiivisempaa.

Näin vähenisi mikromanageerauksen tarve, poistuisi turha seikkailu eri työkalujen sisällä, tehostettaisiin materiaalin ja oppimisen sisäistämistä sekä varmistettaisiin sovittujen myynnillisten käytäntöjen toteutuminen. Eikö se olisi hienoa?

Juuri tätä on Tracy AI. Tracy AI on menetelmä ja teknologia-alusta myynnillisen oppimisen ja perehdyttämisten jalkauttamiseen mikrosessioissa. Se tehostaa tiedon sisäistämistä ja muuttumista halutuiksi teoiksi ja tuloksiksi.

Mihin tarpeeseen Tracy AI soveltuu? Tässä 3 esimerkkiä.

Myyjien perehdyttämisprosessin tehostaminen

Usein perehdyttämisprosessit ovat liian täyteen ahdettuja, tieto on hankalasti sisäistettävää ja sen “kuluttaminen” vaatii perehdytettävältä osallistumisen luokkahuonekoulutukseen tai passiiviisen videosisällön katsomisen? Sen lisäksi esimiehillä ei ole tarvittavaa aikaa olla läsnä ja auttaa perehdytettäviä tarpeeksi.

Kiinnostaisiko sinua saada myyjät tuottaviksi nopeammin ja vähentää aikaa joka kuluu myyjän saamiseksi kulusta tuloksi? Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa luoda juuri teidän yrityksen ja myyjien tarpeisiin soveltuva “myynnillinen perehdyttämispolku”, joka käydään läpi pienissä interaktiivisissa mikrosessioissa oikean työn ohessa.

Asiantuntijat ja muut “epäsuorat” roolit mukaan myyntiin

Yhä useampi menestyvä yritys on matkalla kohti “kaikki myy” – organisaatiota. Tälläisessä myynnillisesti tehokkaassa organisaatiossa henkilöstön tulisi olla kauttaaltaan perillä yrityksen myynnin toimintamallista – se viesti taas on hankala saada vietyä toistuviksi teoiksi ilman muistuttelevaa ja seuraavaa esimiestyötä. Miten tämä sitten toteutetaan aika- ja resurssitehokkaasti isolle joukolle asiantuntijoita tai vaikkapa asiakaspalvelijoita?

Tälläisessa tilanteessa Tracy AI voi olla yksi erilainen ja potentiaalinen tapa ottaa teknologia avuksi ja luoda sen avulla yrityksesi eri rooleille heille soveltuva mikrosessioihin perustuva myynnin oppimispolku ja “digitaalinen myynnin lähiesimies” tukemaan itseohjautuvaa myyntikulttuuria.

Myynnin koulutukset eivät tuo toivottua tulosta ja siirry myynnillisiksi teoiksi

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan noin 79% kaikkien koulutusten sisällöstä on unohtunut 30 päivän kuluttua koulutuksesta? Tämä “unohtamiskäyräksi” tituleerattu tutkimustulos selittää sen miksi suurin osa myynnillistä koulutuksista ja seminaareista on enemmän inspiraatiopiikkejä kuin pysyvää käytöksen muutosta.

Parempi vaikutus saadaan aktiivisella muistuttamisella ja materiaaliin palaamisella myös koulutusten jälkeen. Mikäli järjestätte isoille ryhmille koulutuksia, joiden opit olisi kriittistä siirtää teoiksi, Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa pilkkoa kriittiset koulutukset pienemmiksi mikrosessioiksi ja jalkauttaa ne kohdehenkilöstölle motivoivalla tavalla myös koulutuksen jälkeen. Näin tehostat koulutuksissa opitun sisäistämistä, sen siirtymistä teioksi saakka ja vaikutat osallistujien käytöksen muutokseen positiivisella tavalla.

Keitä ovat asiakkaamme?

Asiakkaamme ovat yleensä isoja ja keskisuuria yrityksiä. Asiakkaihimme kuuluu mm. First North -pörssiin listattuja yrityksiä.

Asiakkaidemme tarpeita ovat yleensä nämä:

  • Myyntikoulutukset ja -ohjeistukset eivät mene teoiksi asti

  • Myyjien perehdyttämisen tehostaminen ja parhaiden käytäntöjen iskostaminen kaikille

  • Myynnillisen kulttuurin tuominen myös asiantuntijaroolien, asiakaspalvelun tai muiden “epäsuorien” myyntiroolien tekemiseen

Nämä yritykset hyötyvät isosti mikäli heidän sisäiset myynnilliset ohjeistukset saadaan varmasti iskostettua henkilöstön arkeen ja tätä kautta nostetaan myynnillisten tekojen toteutuman lukumäärää. Juuri tämä on meidän tehtävämme.

Tutustu täältä esimerkkicaseen:

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin 15-minuutissa.

Näytämme sinulle 15-minuutissa miten Tracy AI tukee myyntiä.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse juho.isola@tracyai.fi tai soittamalla numeroon 050-527-9506

Haluatko kuulla lisää?

Aloitetaan 15-minuutin etätapaamisella, jossa näytämme sinulle tarkemmin miten Tracy AI toimii. Käydään samalla läpi yrityksenne tarpeita myynnillisen oppimisen kehittämiseen liittyen.

“Vain teot merkitsevät.”

Siksi kehitimme pitkävaikutteisen oppimismenetelmän ja sitä tukevan teknologia-alustan heille, jotka haluavat vihdoin viedä yrityksensä myynnin perehdytykset, koulutukset ja ohjeistukset teoiksi asti.

Vähemmän mikromanageerausta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Yhteystiedot:

Tracy AI Oy (y-tunnus: 2941567-2)

Paavo Havaksen tie 5 D, Oulu & Viides Linja 3, Helsinki

(+358) 50 527 9506

love@tracyai.fi