Haasteita viedä myynnin ohjeistukset teoiksi?

Vain teot merkitsevät.

Siksi kehitimme pitkävaikutteisen oppimismenetelmän ja sitä tukevan teknologia-alustan heille, jotka haluavat vihdoin viedä yrityksensä myynnin koulutukset ja ohjeistukset teoiksi asti. Vähemmän mikromanageerausta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Pyydä demo! Näet miten Tracy AI tukee myyntiä

ASIAKASCASE: Tavoitteena saada asiantuntijat mukaan myyntityöhön

 

Asiakkaamme IT-toimialalta tiedosti, että heidän yrityksessä työskentelevistä yli 200 asiantuntijasta jokainen on toistuvasti yhteydessä asiakkaisiin, mutta he eivät myönnä itseään myyjiksi. Tästä syystä myynnilliset teot jäävät vähäisiksi.

Yhteistyön tavoite on perehdyttää nämä asiantuntijat myyntiin Tracy AI -alustan ja heille suunnitellun oppimispolun avulla sekä tätä kautta nostaa heidän myynnillisten tekojen lukumäärää.

Tutustu täältä miten autamme tätä asiakasta tuomaan heidän asiantuntijat mukaan myyntityöhön.

 

Tracy AI on menetelmä ja teknologia-alusta myynnillisen oppimisen jalkauttamiseen mikrosessioissa. Se tehostaa tiedon sisäistämistä ja muuttumista myynnillisiksi teoiksi.

 

Meidän tehtävämme on tukea asiakkaidemme tärkeimpien myynnillisten ohjeistusten ja käytäntöjen toteutumista älykkäällä oppimisen suunnittelulla, oppimismateriaalin tuotannolla ja Tracy AI -alustan yhdistelmällä.

Lopputuloksena kaikki saadaan motivoitumaan ja tekemään enemmän myynnillisiä tekoja – ilman jatkuvaa esimieheltä vaadittavaa mikromanageerausta.

 

1. "LEARNING DESIGN"

Aluksi suunnittelemme yrityksesi olemassa olevien tai valmisteilla olevien myynnillisten ohjeistusten ja materiaalin perusteella niille optimaalisen jalkauttamisen aikataulun ja mikrosessioihin palastellun oppimispolun.

2. OPPIMISSISÄLLÖNTUOTANTO

Seuraavaksi tuotamme apunasi tarvittavaa lisämateriaalia, pilkomme jo valmista materiaaliasi pienempiin osiin, etsimme ulkopuolisista lähteistä sopivat tukimateriaalit ja jaottelemme kaiken sinulle suunnitellun oppimispolun mukaisiin paloihin.

3. TEKNOLOGIA-ALUSTA

Lopuksi räätälöimme Tracy AI -alustan jalkauttamaan sinulle 100%:sesti kohdistetut sisällöt mikrosessioissa älykkäästi suunnitellun oppimispolun mukaisesti suoraan käyttäjille Slackissa tai Microsoft Teams:ssä.

Miksi oppimista ei sitten normaalisti tapahdu ja miksi se ei muutu teoiksi?

Oppiminen ei ole helppoa. Moni kuvittelee tiedon kartuttamisen olevan oppimista. Todellista oppimista on kuitenkin vain käytöksen muutos. Mutta käytöksen muutos ei tapahdu yhden koulutuksen avulla – eikä powerpoint presentaation tai pdf:n kertaluvulla.

Useimmissa organisaatioissa myynnin ohjeistuksia, “sales playbookeja”, löytyy hajanaisesti eri paikoista, sähköpostin liitteistä, powerpoint-esityksistä, Google Drivestä, Dropboxista, Confluencesta ja monista muista työkaluista. Mutta kukaan ei palaa niihin ensivilkaisun jälkeen, siksi harva on ikinä sisäistänyt niiden ohjeistusta ja antia. Monet koulutukset taas ovat liian täyteen ahdettuja ja niiden sisältöön palataan harvoin, joten opit unohtuvat pian ja käytöksen muutos on vähäistä.

Sen lisäksi useimmat oppimisalustat ovat passiivisia – eli ne odottavat käyttäjää luokseen. Tästä syystä niiden käyttöaste on matala. Ei ihme, että sovittujen käytäntöjen toteutuminen on vähäistä ja todellista oppimista, eli käytöksen muutosta tapahtuu vähän.

Entä jos oppimismateriaali EI olisi passiivista ja SE ITSE tulisi käyttäjän luokse silloin kun hän sitä tarvitsee?

Entä jos oppimismateriaalin jalkauttaminen toteutettaisiin näin: Kaikki tarvittava materiaali – eri lähteistä koostettuna – pilkottaisiin parin minuutin mittaisiin mikrosessioihin ja ne tulisivat käyttäjän saataville älykkäästi suunnitellun oppimisaikataulun mukaisesti sen viestintäkanavan (kuten Slack ja Microsoft Teams) kautta, jota hän käyttää muutenkin päivittäin työssään? Kaikki tämä ilman sitä asiasta muistuttavaa esimiestä.

Näin vähenisi mikromanageerauksen tarve, poistuisi turha seikkailu eri työkalujen sisällä, tehostettaisiin materiaalin ja oppimisen sisäistämistä sekä varmistettaisiin sovittujen myynnillisten käytäntöjen toteutuminen. Eikö se olisi hienoa?

Juuri tätä on Tracy AI. Tracy AI on menetelmä ja teknologia-alusta myynnillisen oppimisen jalkauttamiseen mikrosessioissa. Se tehostaa tiedon sisäistämistä ja muuttumista myynnillisiksi teoiksi.

Millaisille yrityksille Tracy AI soveltuu? Tässä 5 esimerkkiä.

Miten luoda “kaikki myy” -organisaatio?

Oletko miettinyt miten saat teidän organisaation epäsuorat myynnilliset roolit tekemään enemmän myynnillisiä tekoja? Miten saat asiakaspalvelun kysymään systemaattisesti myynnillisiä kysymyksiä tai asiantuntijat havaitsemaan myynnillisiä mahdollisuuksia? Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa tuoda nostetta myynnilliseen mielikuvaan isossa organisaatiossa: sen avulla jokaiselle henkilöstöryhmälle voidaan suunnitella heidän tarpeisiin soveltuva “myynnillinen oppimispolku”, joka käydään läpi parin minuutin mittaisissa mikrosessioissa oikean työn ohessa.

Myynnillinen tukimateriaali aina hukassa silloin kun myyjät sitä tarvitsee?

Onko yrityksesi myynnin tukimateriaali kuten referenssicaset, tuote- tai palvelutiedot, white-paperit, kaaviot, kuviot tai jokin muu aina hukassa? Onko verkossa tai eri työkalujen sisällä paljon sellaista materiaalia, jonka oikea-aikainen saatavuus olisi tarpeellista myynnillisissä tilanteissa? Tracy AI:n avulla tämä materiaali voidaan löytää Microsoft Teams tai Slack chatin kautta yksinkertaisella kysymyshaulla. Myyjäsi voi esimerkiksi sanoa Tracy:lle Slackissa tai Microsoft Teamissa “tarvitsen referenssicasen pankkialalta” ja Tracy vastaa hänelle “Oleppa hyvä” ja linkkaa suoraan sopivaan materiaaliin.

Toiveena itseohjautuva myynnillinen organisaatio ilman keskijohtoa?

Yhä useampi menestyvä yritys on matkalla kohti matala hierarkista – ilman turhaa “middle management layeria” toimivaa – organisaatiota. Itseohjautuvassa kulttuurissa korostuu haaste miten saada ohjeistukset ja tieto kulkemaan kriittisiltä osin ilman keskijohtoa. Mikäli itseohjautuvasta organisaatiosta halutaan myös myynnillisesti tehokas tulisi henkilöstön olla perillä yrityksen myynnin toimintamallista – se viesti taas on hankala saada vietyä toistuviksi teoiksi ilman muistuttelevaa ja seuraavaa esimiestyötä. Tälläisessa tilanteessa Tracy AI voi olla yksi erilainen ja potentiaalinen tapa ottaa teknologia avuksi ja luoda sen avulla yrityksellesi oma “digitaalinen myynnin lähiesimies” tukemaan itseohjautuvaa myyntikulttuuria.

Johdettavana iso myyntiorganisaatio, kuten kenttämyynti?

Tykkäättekö te mikromanageerauksesta? Emme mekään ja tuskinpa tykkäävät teidän myyjätkään. Silti, se muistuttelu, kuiskuttelu ja sovittujen käytäntöjen toteuttamisen varmistaminen on tärkeää. Oletko miettinyt miten varmistat ilman liiallista mikromanageerausta ja seuraamista, että myynti toimisi ohjeistuksien ja prosessin mukaisesti, varmistaen että asiakaskokemus sekä myynti olisi yhtenäisellä tavalla laadukasta läpi myyntiorganisaatiosi? Tracy AI on yksi tapa toteuttaa myynnillisestä ohjeistuksesta muistuttaminen ja sovittujen käytäntöjen toteuttamisen varmistaminen ilman jatkuvaa mikromanageerausta.

Myynnin koulutukset eivät tuo toivottua tulosta ja siirry myynnillisiksi teoiksi?

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan noin 79% kaikkien koulutusten sisällöstä on unohtunut 30 päivän kuluttua koulutuksesta? Tämä “unohtamiskäyräksi” tituleerattu tutkimustulos selittää sen miksi suurin osa myynnillistä koulutuksista ja seminaareista on enemmän inspiraatiopiikkejä kuin pysyvää käytöksen muutosta. Parempi vaikutus saadaan aktiivisella muistuttamisella ja materiaaliin palaamisella myös koulutuksen jälkeen. Mikäli järjestätte isoille ryhmille koulutuksia, joiden opit olisi kriittistä siirtää teoiksi, Tracy AI on yksi potentiaalinen tapa pilkkoa kriittiset koulutukset pienemmiksi mikrosessioiksi ja jalkauttaa ne kohdehenkilöstölle motivoivalla tavalla myös koulutuksen jälkeen. Näin tehostat koulutuksissa opitun sisäistämistä ja vaikutat osallistujien käytöksen muutokseen positiivisella tavalla.

Tracy AI:n avulla luomme sinun tarkoitukseen soveltuvan oppimispolun, siihen liittyvät sisällöt ja jalkautamme sen tehokkaasti hyvin suunnitellun aikataulun mukaisesti suoraan siihen kanavaan, jota henkilöstösi käyttää muutenkin.

 

Keitä ovat asiakkaamme?

Asiakkaamme ovat isoja ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät yli 200 henkilöä. Asiakkaihimme kuuluu mm. First North -pörssiin listattuja yrityksiä.

Asiakkaan tarve voi olla kehittää esimerkiksi asiantuntijaroolien myynnillistä osaamista ja nostattaa myynnin mielikuvaa organisaatiossaan myös epäsuorien myyntiroolien parissa.

Nämä yritykset hyötyvät isosti mikäli heidän sisäiset myynnilliset ohjeistukset saadaan varmasti iskostettua henkilöstön arkeen ja tätä kautta nostetaan myynnillisten tekojen toteutuman lukumäärää. Juuri tämä on meidän tehtävämme.

Tutustu täältä esimerkkicaseen:

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin 15-minuutissa.

Näytämme sinulle 15-minuutissa miten Tracy AI tukee myyntiä.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse juho.isola@tracyai.fi tai soittamalla numeroon 050-527-9506

Haluatko kuulla lisää?

Aloitetaan 15-minuutin etätapaamisella, jossa näytämme sinulle tarkemmin miten Tracy AI toimii. Käydään samalla läpi yrityksenne tarpeita myynnillisen oppimisen kehittämiseen liittyen.

“Vain teot merkitsevät.”

Siksi kehitimme pitkävaikutteisen oppimismenetelmän ja sitä tukevan teknologia-alustan heille, jotka haluavat vihdoin viedä yrityksensä myynnin koulutukset ja ohjeistukset teoiksi asti. Vähemmän mikromanageerausta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Yhteystiedot:

Tracy AI Oy (y-tunnus: 2941567-2)

Paavo Havaksen tie 5 D, Oulu & Torkkelinkuja 4, Helsinki

(+358) 50 527 9506

love@tracyai.fi